All for Joomla All for Webmasters
Евритмията като изкуство на изцелението
Изключителният й лечебен и възпитателен ефект се упражнява в училища, организации на хора с увреждания, болници, клиники, колежи, фирми, казва евритмистката Диана Димарт.
Човек осъзнава и усеща етера в себе си и наоколо, когато движи тялото си според принципите на евритмията. Те отразяват действителното формиране и движение на речевия и музикален звук в пространството. Евритмията превръща времето в пространство. За разбирането на тази мистерия е необходимо да се положат усилия и да се отдели специално място в съзнанието. Евритмията е изкуство на изцелението. Тя е продължение на божествените движения, създали човека и неговата форма. 
В началото на 20-и век се създава едно ново изкуство, което може да събуди силни импулси и да раздвижи здравословни хармонични сили, чийто източник е в свръхсетивната структура на човешкото същество. Основателят на антропософията , австрийският учен и езотерик д-р Рудолф Щайнер дава първите насоки за новото движение на Лори Мейер през 1912 г, в Германия. Той нарича евритмията любима дъщеря на антропософията. За първи път тя е представена като изкуство в мистерийната драма на Щайнер "Пазачът на прага" в Мюнхен. По-късно в курсове и лекции пред евритмисти се разкриват дълбоките основания и принципи на движението евритмия, която става основен артистичен изказ на антропософията. 
Тяло и евритмия 
Когато разглеждане човешкото същество от духовнонаучна гледна и проникване зад понятията, характеризиращи структурата му, наблюдаваме и си обясняваме физическото тяло, астралното тяло (душа) и Аза. Ние можем да работим над тях малко или много, за да постигнем физическо и духовно здраве и хармония. Но етерното (жизнено) тяло остава недосегаемо и неразбираемо за сетивата. Теоретизирането не помага за изживяване, проникване н овладяване на живото тяло. За евритмиста обаче то става достъпно и макар и невидимо, е осезаема "материя", която той владее, и която е основно изразно средство на евритмията. Развитието и "оживяването" на етерното тяло е несъмнено условие за истинското и пълноценно разгръщане на духовните сили у човека. 
Ако при растенията и животните то стимулира растежа, развитието, жизнените функции на организма и поддържа заедно органите и тяхната форма, то при човека освен тази роля етерното тяло има и по-висша - да хармонизира отделните дейности на човека, да балансира вътрешния му свят с външния, да създаде пространство и светлина в него и около него, за да изяви пълноценно човешката си същност. Евритмията разкрива заобикалящия ни етерен сеят пред пробуденото етерно сетиво. Тогава земята, природата и явленията оживяват и откриват тайнствата, красотата н невероятните си сили, които хранят тялото и душата на човека. Етерното( жизнено) тяло е не само здравето на човека, то формира целия, говорен, музикален и мисловен процес.
През  своето  еволюционно  развитие телата на  човека се  свиват и ограничават, за да се утвърди той в материалния свят, за да се свърже с него, за да го овладее и изгради свободното си волево съществуване. Физическото тяло достига съвършена форма и функции и започва да деградира. С нашата епоха настъпва времето за обратния процес - разширяване на телата и разпростиране на свободната воля и формиращия се Аз за ново единение на човека с духовния свят. Оттук нататък физическото тяло се нуждае и от съвършено развито етерно тяло. Разбира се, това е бъдещата еволюционна работа на човека и тя изисква неговата съзнателна волева дейност, защото сега само той решава е каква посока ще продължи развитието му към възход или към самоунищожение. 
Словото 
Езикът, говорът имат изключителна жизнена роля и сила на въздействие. Ние изграждаме чрез тях мисли и общуваме помежду си. Това ни отличава от всички живи същества. Можем да разберем колко е важно как формулираме мисли и какво изразяват те, какво пишем и говорим от обективния факт, че съвременният свят в материализираните мисли на миналото, а бъдещият свят ще бъде материализирането на мислите ни днес. За съжаление, езикът става все по-безизразен, сух, механичен и мъртъв. Евритмията възражда живата сила на божествения му произход и духовното предназначение да направи човека свободен. 
Евритмията прониква е тайнството "В началото бе Словото" и го разгръща по мистериен начин в цялото човешко същество. Несравнима е благословията да се изпита това тайнство в най-дълбоката същност. 
Евритмията работи със скрития живот и красота в езика, с истинското енергийно въздействие на говора върху човека и заобикалящия го свят. Космичните ритми и импулси са основни изразни средства в езика и евритмията. Плавни и прецизни са движенията на ръцете, които точно отразяват всеки произнесен гласен и съгласен звук, планета или знак на зодиака, които им съответстват. 
Душевните евритмични жестове символизират човешките чувства и разкриват всемирното им значение. Цветовете в евритмията пресъздават реалната атмосфера и душевното трептене на езика. Евритмичните форми отразяват граматиката, ритъма,  римата,  интонацията,  мисловния,  чувствения и волевия характер на речта. Човешкото тяло стана инструмент на звуковите трептения на говора. 
Движещият се евритмист е въплътеното слово и той  усеща духовната му субстанция така, както плуващият във водата. Евритмията е по-близо до левитацията и светлината, отколкото до гравитацията и материята,  въпреки това краката трябва да са стъпили здраво на земята за да понесат тялото и духа в етерното пространство. 
Музика 
Науката за духа открива извора на земната музика в музиката на сферите. Чуването и усещането на космичната музика е способност на велики композитори и градители на църкви. Това ще е способност и на всеки човек в бъдеще, способност, която евритмията развива от днес. Живата класическа музика отразява космичните закони, а евритмията я прави видима, тъй като е в състояние да отрази чрез етерно движение всеки тон, интервал, тоналност, акорд, ритъм, темпо. Музиката се възпроизвежда от музикален инструмент или човешки глас. При евритмията самото човешко тяло е музикалният инструмент, който отразява компонентите на музиката и цялостния и характер. Да развие и настрои човешкото тяло в хармония с космичната музика, да стане неин проводник и най-жив инструмент - не издига ли евритмията човешкото тяло и дух до сферите на музиката, да се проникне само с творческо въображение, мислене, медитация. Чрез евритмията  самото тяло звучи, пее, мисли, медитира. Това е проявата на етерното тяло в двигателната медитация, която прави жизнените му функции осезаеми и реални. Освен че произвеждаме и чуваме звуците и тоновете, ние можем и да ги видим в пространството и в това се състои уникалното ново качество на евритмията. Тя е видима реч и видима музика.      
Евритмията като изкуство 
Евритмията работи в три основни сфери - артистична,  педагогическа и лечебна. Съществените и характеристики я обособяват като единственото изкуство за сега работеща напълно съзнателно с етерното тяло. Те са: 
-Евритмията е движение на етерното тяло в човека и около него. Тя стимулира, развива и възобновява етерното тяло.  
- Отразява действителните етерни движения на речта и музиката като ги прави видими. 
- Изобразява Словото като възражда духовната му мощ и въздействие. 
- Превръща  човешкото тяло в най-фин инструмент за възпроизвеждане на етерния звук и  движение. 
- Лечебно-оздравителната сила на евритмията е ново измерение и   насока за терапия на бъдещето.  
- Възпитателните и качества стимулират материалния и духовния стремеж в хармония с природата и космоса. 
- Евритмията е изкуство  на далечното бъдеще, когато тя ще разкрие истинската си способност да отразява духовния свят и духовния език в съзнателната дейност на човека.  
Благотворното въздействие на евритмията дава плодове вече на няколко поколения от началото на века. Изключителният лечебен и възпитателен ефект се упражнява в стотици училища, организации на хора с увреждания, болници, клиники, колежи, а и напоследък в производствени предприятия. 
Като сценично изкуство тя получава признание в света, макар бавно и трудно. Евритмичното представление прекрасно се съчетава с театъра, тъй като е в състояние лесно и реално да пресъздаде същества и явления от свръхсетивния свят. Наблюдавайки евритмия, зрителите неусетно също раздвижват етерните си тела и често усещат лечебния ефект от сцената. На редовно занимаващите се тя носи трайно здраве, младост, жизненост и превъзходна координация. Тя балансира телата у човек, като постепенно разхлабва връзките помежду им развива ги и ги изгражда наново, а след това отново ги съединява хармонично и здравословно. 
В  съвременната ситуация  евритмията помага за преодоляването на стреса и депресията, за превъзмогването ежедневните материални трудности. Малкото светлина, която можем да прокараме в днешния  мрак и хаос има неоценимо значение за трансформирането на живота и възобновяването на жизнените ни сили. Тази светлина се отразява и в духовния свят по-активна подкрепа и закрила. Двигателната медитация и етерното движение несъмнено развиват сетива, които уверено проникват в духовния свят.
Контакти към евритмията в Австрия:
Училище по евритмия 
Съюз на дипломираните лечебни евритмисти в Австрия
 
 
Прочетено 399 пъти Последна промяна от Вторник, 03 Април 2018 21:36
Регистрирай се за да оставиш коментар
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…