All for Joomla All for Webmasters
Ученикът на лекаря
Българска приказка, разказана от Юрген Вагнер и Хайди Криста Хайм в книгата им „Най-доброто лечение”.
 
Преди много, много години живял цар на българите, който имал много прочут дворцов лекар. Врачът (старинна дума за лекар-б.пр.) бе много учен, познаваше всяка болест и за всяко страдание имаше лек.
 
Но той не предаваше своето знание на никого и живееше в пълна самота. Дори слуга нямаше от страх, че и той може да научи зрънце от неговото знание. Врачът пазеше своето знание, подобно на съкровище, заключено в сандък. 
 
По също време в едно рибарско селище растеше едно момче  на име Радомир. Той имаше зорък поглед, силен слух и остър като бръснач ум, и още от дете искаше да знае всичко и да разбира всичко.
 
Той научи за този известен придворен лекар и си каза: „Това е, което търся! Ще надхитря старата лисица и ще му науча всичките тайни”. 
 
Радомир се направи на глухоням и показа на врача с жестове и примитивни звуци, че иска за единия хляб да му слугува. „Хм, той нито може да чува, нито да каже на някого, той е правилният”, си каза лекарят и взе момчето при себе си. 
 
Седем години слугува Радомир на врача, смилаше билките, сушеше корени и правеше най-различни чайове. Той запомняше имената на прахчетата и на смесите, които лекарят приготовляваше, мърморейки под носа си. А нощем Радомир учеше от неговите дебели книги. 
 
След още седем години врачът започна да го взема със себе си, когато посещаваше болни. Той позволи на Радомир да им пуска кръв и да им прави компреси.
 
Радомир изучи всички болести, узна как се пораждат и как да се лекуват. Той бавно, но сигурно отнемаше всички съкровища, скрити в сандъка на врача. Младата му памет и острия му ум дори умножаваха тези съкровища. През тези 14 години Радомир не отрони нито дума. 
 
През това време дъщерята на царя порасна. Тя бе бяла като сняг, червена като роза и грееше като слънчевите лъчи. Царят изпълняваше всяко нейно желание, а хората я обичаха, защото винаги бе много мила.
 
Един ден тя играеше със своите приятели и се скри в една поляна. Царската дъщеря заспа, но когато се събуди имаше световъртеж, боляха я главата и цялото тяло. От този ден тя залиня и с всеки изминал ден ставаше все по-болна и по-болна. 
 
Врачът опита с всички възможни лечения, но нито едно не помогна. Радомир обаче вече знаеше коя е причината за страданието на царската дъщеря. И когато врачът забърка нова смес от билки, той чрез жестове му показа какво още да добави.
 
Светнаха очите на лекаря, но веднага след това ярост блесна в погледа му. Той разбра, че неговият слуга знаеше тайната на неговото лечение. Но се успокои: „Какво пък толкова?! Той е ням и не може да никого да разкаже!”
 
Врачът отиде при царя и му каза:
- „Знам коя тежка болест мъчи дъщеря ти! Има само едно лечение, което обаче може я погуби!” 
 
Царската дъщеря го чу и пошепна на баща си: 
-„ Татко, каквото-това, да го направим, защото аз повече не мога да издържам на тези страдания!Моля, те, довери се на врача, татко!”
 
Лекарят преди това поиска от царя едно писмо, в което се казваше, че той няма да го убие, ако царската дъщеря умре. Царят също се закле, че ще изпълни едно желание на врача, ако излекува дъщеря му. 
 
Врачът изпрати слугата си навън и даде на принцесата отварата, след което тя заспа. Радомир обаче се бе скрил в един отвор от тавана и слушаше и виждаше всичко.
 
Лекарят направи в окото на царската дъщеря един разрез и какво да види там: една дървеница се бе забила дълбоко в мозъка. Врачът тъкмо грабна една клеща, за да издърпа насекомото, но чу глас отгоре:
- „Спри, Учителю,  така ще я убиеш!”. 
 
Царят се стъписа и ръката на лекаря се парализира. Но гласът продължи отгоре: 
-„ Не се страхувайте, аз съм, слугата Радомир! Първо затопли една игла, докато побелее от огъня, и я забий в стомаха на дървеницата. Така нейните челюсти ще се разтворят и краката й ще омекнат. Чак тогава я издърпай! 
 
Врачът  послуша слугата и след това затвори раната. Така пак се върна живота в царската дъщеря, и след няколко дни тя напълно оздравя.
 
Тогава царят повика дворцовият си лекар и неговият слуга, и попита врачът какво му е желанието, за да го изпълни. 
-„Убий моя слуга, царю!”.
 
Царят се зачуди и рече: 
-„Пожелай си нещо друго, защото на леглото на моята болна дъщеря  аз също  се заклех и него да наградя, ако тя оздравее!”
Но придворният лекар държеше на своето. Тогава  Радомир направи крачка напред и каза:
 
- „ О, царю, разреши един мъж да говори, който толкова много години е мълчал.  Моят учител няма да отстъпи от желанието си, той иска моята смърт. Нека той пръв да направи една отрова и да ми даде да я изпия.
 
Ако остана жив, тогава аз на него ще му дам отрова и той трябва да я изпие. Така и твоите две обещания ще бъдат изпълнени!”.
Царят се съгласил и каза: 
-„Който от двамата остане жив след това ужасно състезание, той ще стане моя дворцов врач!”. 
 
Лекарят донесе на следващата сутрин една отрова, която бе правил през цялата нощ. Радомир я погледна, помириса я и  изпи чашата до дъно пред очите на царя. 
 
-„ До вечерта си мъртъв!”- зарадва се врачът. 
-„Учителю, жал ми е за теб! Довечера ще дойда аз и ще донеса отровата за теб!”- отвърна Радомир.
 
Така и стана. Тъкмо бе залез слънце и Радомир се появи жив и здрав пред царя. Той взе една празна чаша от масата  и каза на царя:
-„ Сега, гледай! Аз ще я напълня с отрова срещу която няма никакъв антидот, защото не е отрова!”. Радомир се запъти и напълни чашата с изворна вода от един фонтан, който бе в средата на залата. 
 
Вратата се отвори и врачът влезна. Когато видя ученикът си с чашата в ръка, той направи крачка назад. 
-„Ах, ти , дяволе, ти разпозна моята отрова и приготви противоотрова.”- рече врачът. 
 
-„Така е, нали затова бях толкова време твой ученик”- отвърна Радомир. 
 
-„Учителю, аз не искам смъртта ти. Слушай сега какво ще ти река: Ако ти разпознаеш отровата в тази чаша, ти си спасен, ако не- си мъртъв след първата глътка.Хайде, изпивай я! 
 
Врачът взе чашата и пребледня. Питието бе безцветно. Той помириса прозрачната течност и стана още блед като труп, защото отровата нямаше и мирис.
 
Тогава с трепереща ръка, той взе чашата, сложи я на устните си и отпи, след което падна безжизнен на земята. Страхът го уби. 
 
Радомир бе провъзгласен за придворен лекар, живя дълго, излекува много хора и когато той умря, остави трима ученици, които знаеха всичко, което той знаеше. 
 
 
Der  Schüler  des Arztes 
Vor langer Zeit regierte ein Zar über die Bulgaren, der hatte einen berühmten Hofarzt. Dieser Arzt war hochgelehrt, jede Krankheit erkannte er und für jedes Leiden wusste er ein Heilmittel zu bereiten.
 
Aber er gab sein Wissen an keinen weiter und lebte deshalb ganz einsam. Nicht einmal einen Diener hielt er sich, aus Furcht, der könnte ein Körnchen seiner Weisheit aufsammeln. Diese hütete er wie einen Schatz in einer verschlossenen Truhe. 
 
Nun wuchs aber in einem Fischerdorf ein junger Bursche namens Radomir heran. Er hatte flinke Augen, gute Ohren, einen scharfen Verstand und wollte von Kind an alles wissen und begreifen.
 
Der hörte von diesem berühmten Arzt und beschloss: „Das ist etwas für mich! Ich werde den alten Fuchs überlisten und ihm seine Geheimnisse entreißen!“ Radomir stelle sich taubstumm, gab dem Arzt durch Gesten und klägliche Laute zu verstehen, er wolle ihm für das tägliche Brot dienen.
 
„Er kann nichts hören und nichts ausplaudern, das ist der Richtige!“ und der Arzt nahm den Burschen in seinen Dienst. 
 
Sieben Jahre lang diente Radomir dem Arzt, zerrieb ihm Kräuter, trocknete Wurzeln und bereitete Aufgüsse aus Blüten. Er prägte sich die Namen der Pulver und Mixturen ein, die der Arzt vor sich her murmelte und des Nachts lernte er aus seinen gelehrten Büchern.
 
Nach weiteren sieben Jahren nahm ihn der Arzt zu den Kranken mit. Er durfte sie zur Adel lassen und ihnen Umschläge machen. Radomir lernte alle Krankheiten kennen. Er erfuhr, wie sie entstanden und wie sie zu heilen waren.
 
So nahm er sich mit der Zeit alle Schätze aus der verschlossenen Truhe der Heilkunst und sein junges Gedächtnis und sein scharfer Verstand vermehrten diese Schätze noch. In all den vierzehn Jahren sprach Radomir aber keine einziges Wort. 
 
Inzwischen war die Tochter des Zaren herangewachsen. Sie war weiß wie Schnee, rot wie eine Rose und strahlend wie die Sonne am Himmel. Der Zar erfüllte ihr jeden Wunsch und auch alle Leute liebten sie, weil sie immer freundlich war.
 
Eines Tages spielte sie mit ihren Freundinnen und versteckte sich auf einer Wiese. Dabei schlief sie ein und als sie erwachte, war ihr schwindelig und ihr ganzer Körper tat ihr weh, vor allem aber ihr Kopf. Von dem Tag an siechte sie dahin.
 
Der Hofarzt versuchte alle Heilmittel, doch keines half. Radomir, sein Gehilfe jedoch, hatte das Übel längst erkannt und als der Arzt eine Mischung neuer Kräuter zubereitete, zeigte er ihm durch Gesten, welches Mittel er noch hinein tun sollte. 
 
Zuerst leuchteten die Augen des Arztes freudig auf, dann aber wurde er zornig. Er merkte, dass sein Diener in das Geheimnis der Heilkunst eingedrungen war, dachte dann jedoch: „Nun, was soll’s? Er ist stumm und kann es niemand weitererzählen!“ 
 
Der Arzt ging zum Zaren und sagte: „Ich weiß nun, welch schwere Krankheit deine Tochter plagt. Es gibt nur ein Mittel dagegen, doch das kann ihr auch den Tod bringen.“ Die Zarentochter hörte es und flüsterte: „Komme, was kommen mag! Ich kann diese Qualen nicht länger ertragen. Vertrau mich diesem Arzt an, Vater!“
 
Der ließ sich vom Zaren zuerst noch einen Schutzbrief geben, dass er ihn nicht töten würde, sollte die Tochter sterben und der Zar schwor dazu, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, wenn er die Tochter geheilt hätte. Der Arzt hieß den Diener hinausgehen, flößte der Zarentochter den Trunk ein und sie schlief ein. Radomir aber horchte von einem kleinen Fenster in der Decke aus. 
 
Der Arzt machte hinter dem Ohr des Mädchens einen Schnitt und was sah er da? Ein großer Holzbock hatte sich ihr tief ins Gehirn gebohrt. Der Arzt setzte die Zange an, um ihn herauszuziehen, doch da erscholl von oben eine Stimme: „Halt ein, Meister! So wirst du sie töten!“
 
Der Zar erstarrte und dem Arzt war die Hand mit der Zange wie gelähmt. Die Stimme aber sprach weiter: „Fürchtet euch nicht! Ich bin es, der Diener Radomir. Mach eine Nadel weißglühend und stoße sie dem Holzbock in den Bauch. So lösen sich seine Kiefer und erschlaffen seine Beine. Und dann ziehe ihn heraus.“
 
Der Arzt befolgte den Rat und verschloss dann die Wunde. Da kehrte das Leben wieder in die Zarentochter zurück und nach einigen Tagen war sie wieder ganz gesund. 
 
Da ließ der Zar den Arzt mit seinem Diener holen und fragte ihn nach seinem Wunsch. „Lass meinen Diener hinrichten, Zar!“ Der Zar runzelte die Stirn. „Wünsche dir etwas anderes, denn am Bett meiner kranken Tochter habe ich mir geschworen, auch ihn zu belohnen.“
 
Der Arzt aber beharrte auf dem Versprechen des Zaren. Da trat Radomir vor: „O Zar, erlaube einem Mann zu sprechen, der so viele Jahre geschwiegen hat. Mein Meister wird nicht nachgeben, er wünscht meinen Tod. Er soll ein Gift bereiten und mir zu trinken geben.
 
Bleibe ich am Leben, so werde ich ihm ein Gift bereiten und er soll es trinken. Damit sind beide Schwüre erfüllt.“ - „Nun denn, ich bin einverstanden!“ erwiderte der Zar und dachte bei sich: „Wer unversehrt aus diesem fürchterlichen Wettstreit hervorgeht, der soll mein Hofarzt werden.“ 
 
Der Arzt brachte am nächsten Morgen ein Gift, das er die ganze Nacht gebraut hatte. Radomir schaute es an, roch daran und leerte vor den Augen des Zaren den Becher bis auf den Grund. „Bis zum Abend bist du tot“, höhnte der Arzt. „Meister, du dauerst mich! Gegen Abend komme ich wieder, dann bringe ich das Gift für dich“, sagte Radomir.
 
Und wahrhaftig: kaum war die Sonne untergegangen, trat er gesund vor den Zaren. Er nahm eine leere Schale vom Tisch. „Jetzt schau her! Ich fülle sie mit einem Gift, gegen das es kein Gegengift gibt. Denn es ist kein Gift.“ Und er füllte die Schale mit Quellwasser aus einem Springbrunnen, der mitten im Saale sprudelte. 
 
Die Tür öffnete sich und der Arzt trat ein. Als er seinen Schüler mit der Schale in der Hand erblickte, wich er zurück. „Hölle und Teufel! Du hast mein Gift erkannt und ein Gegengift bereitet.“ – „So ist es! Nicht umsonst bin ich dein Schüler!“ 
 
„Meister, ich will nicht deinen Tod! Höre, was ich dir sage: Wenn du das Gift in dieser Schale erkennst, bist du gerettet. Wenn nicht, stirbst du nach dem ersten Schluck. Nimm das!“ 
 
Der Arzt nahm die Schale und erbleichte. Der Trunk war farblos! Er roch an der durchsichtigen Flüssigkeit und wurde leichenblass: das Gift war geruchlos. Da führte er mit bebender Hand die Schale an die Lippen, nahm einen Schluck - und fiel tot um. Die Angst hatte ihn getötet. 
 
Radomir aber wurde zum Hofarzt ernannt. Er lebte viele Jahre und heilte viele, viele Menschen. Und als er starb, hinterließ er drei Schüler. Er hatte sie alles gelehrt, was er selbst wusste. 
 
Aus: Die beste Arznei, Jürgen Wagner und Heidi Christa Heim, S. 109ff., Bild: Ivan Bilibin, Text: Erzählfassung H.C. Heim
   .
 
 
 

 

Прочетено 151 пъти Последна промяна от Понеделник, 13 Септември 2021 22:38
Регистрирай се за да оставиш коментар
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…