All for Joomla All for Webmasters
Университет само за пенсионери
 Новият ВУЗ ще се нарича „Национален български университе- трета възраст”  и отваря врати наесен в София.
Мотивите за създаване на Сдружение „Национален български университет - трета възраст“ са актуалността и необходимостта  от функционирането на университет за хората от трета възраст.
Световният опит показва, че във всяка европейска страна, в Америка, Австралия, Канада, Япония, Китай и т.н. действат от години неправителствени организации, най-общо казано с грижа и подкрепа за хората на възраст над 55 г. Големите компании в страните по света имат активност, програми за работа с хора, пенсионирани при тях. Дейността им по принцип се координира на национално ниво. Създадени са и функционират Европейска мрежа за учене в по-късен етап от живота и Международна асоциация на университетите трета възраст. Отправни точки са: Резолюция на европейския парламент от 2008 г. относно ученето на възрастни „Никога не е късно за учене“ и Програма на Европейската комисия от 2011 г. „Учене на възрастни“.
Потребност от активна грижа за хората от третата възраст в България се поставя с особена острота на фона на емигриралите през последните години към 2 млн. млади българи в репродуктивна възраст, напуснали страната заедно с децата си.
Така към милион хора остават самотни и тъжни, без грижа, утеха и опора от техните деца, без радост от общуването с внуци, обяснява председателят на сдружението доц. Ганчо Попов..
Месечната пенсия, която получават у нас 57.79 % или 1 235 554 души пенсионери в градовете е от 55 до 155 евро. Тя е крайно недостатъчна за лекарства, изхранване, битови нужди. С нея възрастните не могат да помислят за разходи свързани със социално общуване, за занимания по интереси, за хоби и други подобни.
Демографската катастрофа в която се намира България заставя хората от третата възраст да актуализират знанията си и да работят след пенсиониране.
„Национален български университет - трета възраст“ като неправителствена организация в обществена полза си поставя за цел - осмисляне живота на хората на възраст 55+, подпомагане активността им, физическото и психическото здраве, социална реализация и социално включване, актуализиране на знанията им с цел използване на остатъчната им работоспособност, участие в социалния, обществен и културен живот, поддържане на високо ниво на информираност чрез здравни, образователни и социални програми за образование, стимулиране на желание за полезност.
Непосредствените задачи, които си поставя „Национален български университет - трета възраст“ са защита правата на всеки гражданин от третата възраст, за участие в образователни инициативи, за намаляване на социалното изключване на хората от третата възраст, за изграждане на разбиране, на мост между поколенията и създаване на приемственост.
За постигане целите си сдружението ще изгражда активно работещи взаимоотношения с други организации в България и чужбина имащи сходни цели. ще изгражда мрежа от клонове в страната. Ще организира различни форми на обучение, занимания по интереси, срещи с колеги, посещаване на исторически обекти и културни мероприятия, обмен на добри практики със сродни университети и т.н. Ще организира публични събития, конференции, семинари, набиране на доброволци, които да се присъединят към мисията на сдружението.
Услугите си „Национален български университет - трета възраст“ ще предоставя безплатно на хората на възраст 55+ без изискване за образование, професия, културни, верски и т.н. ограничения.
Учредителите на Сдружението „Национален български университет - трета възраст“ обявиха на пресконференцията пред медиите и представители на обществеността, че всички дейности, които се предлагат ще бъдат безплатни."Ние ще разчитаме на съпричастност, на подкрепа на мисията ни с набиране на средства от лобистки организации, фондации – наши и международни, на корпорации и банки изповядващи КСО, на дарители, на хора състрадателни и с добро сърце",уточняват от сдружението.
Активността на университета е в три основни направления: 
занятия по широка гама от интереси на хората от третата възраст; актуализиране и надграждане на професионалните знания на хората на 55+ и съдействие за по-нататъшната им реализация на пазара на труда; 
научно-изследователска и развойна дейност по проблемите на третата възраст, организиране на международни и национални конференции, колоквиуми и семинари.
Ръководство на Сдружението „Национален български университет - трета възраст“:
- Ректорски съвет в състав ректор, зам.-ректор по учебната част, зам.-ректор по научно-изследователската и развойна дейност, международно сътрудничество, научен секретар;
- Академичен съвет от 18 хабилитирани лица в различни сфери на знанието;
- Контролен съвет с председател и двама членове;
- Обществен съвет в състав обществено авторитетни личности.
Ползван е опита по литературни източници на сродни организации от САЩ, Австралия, Канада, Германия, Франция, Чехия, Полша и т.н., който искаме да приложим в бъдещата си работа.
„Ние вярваме, че по-нататък ще можем да ползваме добрите практики и опит на водещи университети с взаимни посещения, организиране на колоквиуми, обмен на преподаватели, на групи от хора над 55+ и т.н.Позволяваме си да вярваме, че нашата благородна и хуманна идея в полза на възрастните хора ще срещне разбиране и подкрепа” , уточняват от сдружението.
Сдружение „Национален български университет - трета възраст“ е неправителствена организация в обществена полза. Регистрирано е в Софийски градски съд фирмено дело № 194/2016 ЕФН 211 600 19 45 със седалище и адрес на управление София 1303, бул. „Хр. Ботев“ 77А, ет . 3.
 
За повече информация:
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София, бул.: „Хр. Ботев” № 77А, ет. 3
Тел./факс: + 359 2 931 24 00, Моб. тел.:  + 359 887 411 549
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
(PR статия)
 
Прочетено 2226 пъти Последна промяна от Петък, 21 Октомври 2016 12:44
Етикети
Регистрирай се за да оставиш коментар
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…