All for Joomla All for Webmasters
Любовта през  погледа на Анщайн, Петър Дънов и д-р Георги Лозанов
Ангелина Караславова - магистър-филолог, сертифициран сугестопедагог и обучител на сугестопеди, автор на редица сугестопедични учебници
и други книги любезно предостави своя материал на редакцията на Sanus et Salvus.
Ангелина Караславова, дългогодишен сътрудник (от далечната 1973г.) на българския учен проф. д-р Георги Лозанов в България и Австрия, подготвя за печат книга за създателя на науката за комуникативните внушения (сугестология) и за тези, които с него създават методиката за разкриване на човешките резерви (сугестопедия) – повечето от тях прекрасни жени. И докато се чака прелюбопитното нейно томче “Жените на доктора” и тъй като разказът й разглежда българския учен от гледна точка на жените-музи в неговия творчески прогрес на фона на динамичния му и изпъстрен с повратни събиятия живот, Караславова се улавя, че често мисли за това какво изобщо е любовта като духовно откровение, като духовна компонента на живота. В тази своя статия, която тя любезно ни предостави е направен един много интересен паралел в светоусещането на гения Анщайн ( който в хода на живота се докосва до учението на Учителя Петър Дънов) и на учения д-р Георги Лозанов ( който също познава Петър Дънов и е много близък с един от първите му ученици - Боян Боев) по темата за любовта, която самият П. Дънов обобщава така:
Любовта поддържа Божествения (т.е.космически – бел. на автора)  порядък. Всичките добродетели поддържа любовта. Тя е естествено състояние на духа, на душата, на ума и сърцето, на цялото тяло, на най-малките същества, които съществуват, които са знайни на Бога. Любовта прави и малките работи велики...”.
 
Айнщайн , Учителя и … Доктора
Необходимите условия за живот ... и още нещо.
Айнщайн казва:
“Целият свят се прекланя пред мен,
а аз...аз се прекланям пред Учителя...”
 
Учителят – Петър Дънов - за Любовта:
Любовта е космическа сила в света, която може да тонизира 
човешкия организъм. 
Любовта даже и в своето ниско проявление е онази сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. 
Тя е причина за идването на светлината, на топлината, на науката, на хубавите отношения. Светлината се движи с голяма бързина, защото изтича от центъра на любовта. Светлината е еманация на любовта.
Тя е велик Божествен импулс, който дава подтик на цялата Природа, а този подтик ще преобрази света....
Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш/
Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.
Питате какво трябва да правите за да ви обичат хората.
Правете това, което прави слънцето – ДАВАЙТЕ.
Обичайте, без много да се доближавате и без много да се отдалечавате.
..........................................................................................................................
Айнщайн за любовта:  Любовта е Бог и Бог е Любовта.
“Съществува изключително мощна сила, за която науката все още не е намерила официално обяснение. Тази вселенска сила е ЛЮБОВТА. 
Любовта е светлина, която просвещава тези, които я дават и приемат.
Любовта е гравитация, тя кара хората да се чувстват привлечени към други.
Любовта е сила, защото тя размножава най-доброто, което имаме и позволява на човечеството да не изчезне заради слепия си егоизъм.
Тази сила обяснява всичко и дава смисъл на живота. 
Това е променливата, която твърде дълго игнорирахме, може би, защото сме изплашени от любовта, която е единствената енергия във Вселената и човека все още не се е научил да контролира.
За да дам видимост на любовта направих проста замяна в едно от най-известните ми уравнения.
Ако вместо E = mc2 приемем, че енергията да се излекува света може да се получи чрез любов, умножена по скоростта на светлината на квадрат, стигаме до извода, че любовта е най-могъщата, съществуваща сила, защото според уравнението - няма граници.
Любовта е квинтесенцията на живота...”
………………………………………………………………………………………………………………..
1.Д-р Лозанов - Доктора - за Любовта:
“Добре известно е, че нищо хубаво на този свят не е постигнато без любов.
Любовта е и важно условие за достигане до резервите на психиката.
Любовта създава спокойствие, доверие и допринася за престижа на учителя в очите на учещите се и отваря пътищата към разкриване на психичните резерви на личността.
Любовта не може да се изигре, тъй като учещите се ще го усетят.
Тя трябва да се усети като искрена любов към човешкото същество...като човеколюбие.
В Сугестопедията любовта на учителя към учещите може най-добре да се
илюстрира чрез образа на родител, който учи детето си да кара велосипед, без то да мпже да каже в кой момент родителят му го придържа, или не...
Тази метафора илюстрира качеството на психологическата връзка между учител и учещ, която напомня на връзката между майката и детето, като грижа за сигурност.
Любовта...създава необходимата радостна, искрена и високо мотивираща концентративна релаксация. Това състояние се характеризира с умствена релаксация и ненапрегната концентрация. То изисква спокойствие, вътрешна увереност и доверие. 
При тези условия на положителни емоции, творческа интелектуална дейност и глобализирания ( т.е. взаимосвързано-оркестриран в обща хармонична система) учебен процес се отличавати с липса на умора.”
...................................................................................................................................................
Мъдростта на Учителя и величието на учения в изводите на д-р Лозанов 
за хармоничната взаимовръзката в микро- и макрокосмоса, отразена в оркестрираната методика за разкриване на човешките възможности – 
Сугесто-Десугестопедия
 
Д-р Лозанов – Доктора включва мъдростта на Учителя Дуно и величието от научните заключения на науката, отразени и в изводите на Айнщайн в своето обощение за  т.нар. “7 НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ” за успех и прогрес:
1.Без любов - но любов човеколюбна – не може да има сугестопедия.  
2.Без свободата да обичаш и да избираш, няма Сугестопедия. 
3.Без вяра и убеденост, че ние хората сме неограничени възможности, че сме Богове, забравили временно своето величие, няма Сугестопедия. 
4.Без оползотворяване на нашите човешки резерви на личността - като отражение на безкрайната система на вселената, няма Сугестопедия. 
5.Без реализирането на взаимосвързаността на макро- и микрокосмоса в една обща система, така както функционира човешкият мозък, няма Сугестопедия.
6.Без съобразяването ни  с великата хармония в света – често наричана “златна пропорция, или златен ключ”, няма Сугестопедия. 
7.Без при емането на естетикта и красотата като начин на съществуване – най-добре изразено в класическото изкуство ... няма Сугестопедия. 
....................................................................................................................................................
    “Очертан е нов път за разкриване на човешките резерви – Сугестопедия”
(Ангелина Караславова – за д-р Лозанов,науката Сугестология и методиката - Сугестопедия )
 
“Аз имах мечта:
Има метод, има форма 
на комуникация за “заключени богове, хипнотизирани души, повярвали в своето нищожество... Има! Има!
Този метод ще промени нещата и всички ние ще учим и ще се развиваме много по-бързо, и много по-творчески... и с радост. 
Сугестопедията включва всички НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ за човешкия успех – 
(Conditio Sine Qua Non) - начело с любовта, със свобода, с вяра, взаимосвързаност, глобално увеличен обем на информацията, хармония и изкуство - всъщност всемирните закони, проповядвани от Учителя и признати от велики умове като Айнщайн, но освен всичко тя е и научна методика и се крепи на трите взаимосвързани в единно и неделимо цяло свои научни ПРИНЦИПИ,  и се прилага в практиката чрез трите си СРЕДСТВА,
с което се отразява оркестрацията на уникалната й Божествено-Човешка същност .  
1. ПЪРВИЯТ ПРИНЦИП на Сугестопедията е: 
1. Принципът на радост, ненапрегнатост и концентративно спокойствие.
“Той се прилага на практика с любовта, чрез системата от игри и смях, чрез нагледните материали, които са не толкова илюстративни, а стимулиращи по характер, както и цялостната организация на учебния процес.” 
2. ВТОРИЯТ ПРИНЦИП на Сугестопедията е:
Динамична, структурирана и йерархична глобалност – частното в общото и общото – в частното; общото като частно и частното като общо.
Той има отношение главно към СИСТЕМАТИЗИРАНЕТО на учебния материал в учебниците и нагледните материали, но също така и към поведението и системата на работа на преподавателя. Необходимо е да се схващат глобалните концепции и да се създават нови в предлагането на многократно увеличен материал (в сравнение с нормата) и без фиксиране на вниманието към елемента откъснат от цялото.
3. ТРЕТИЯТ ПРИНЦИП на Сугестопедията е:
Спонтанно създаване на десугестивна нагласа и обстановка с цел за освобожбдаване на потенциалните възможности на мозъка и ума. 
Провеждане на учебния процес за разкриване на потенциалните (а не предполагаеми), но все още неоползотворени  възможности на личността, без натиск, а спонтанно създадена от самия обучаващ се - като комуникация в сферата на неизползваните възможности, т.е. така, че той да има усещане, че постига всичко, а помощта на учителя е просто една протегната, приятелска ръка. В този цялостен процес значение има и създаването на ведра, хармонична и стимулираща обстановка....
Ангелина Караславова 
Снимки: Личен архив на А.Караславова   
Прочетено 710 пъти Последна промяна от Сряда, 24 Октомври 2018 21:26
Регистрирай се за да оставиш коментар
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…